د معلوماتي ټیکنالوژۍ تجهیزاتو 15 توکو پیرلو لپاره د پروژې اعلان

content_admin
md

Publish Date

Closing Date

به اداره محترم تدارکات ملی !

با تقدیم احترامات فایقه:

لطف نموده مطالب ذیل را از طریق روزنامه خویش به نشر برسانید:

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی تحت شماره داوطلبی MMD/99/G04/NCB اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را روی فلش در ساعات کاری رسمی از آمریت تهیه وتدارکات بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی ساعت 10:00قبل از ظهر تاریخ  7 1399/5/ اخرین روز ضرب الاجل به آمریت تهیه وتدارکات وزارت دولت در امور شهداو معلولین واقع قلعه خیاط سرک میدان هوایی ناحیه دهم ارایه نماید .آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت گرانتی بانک بمبلغ (325250  ) سه لک و بست پنج هزارو دو صدو پنجاه  افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز{   سه  شنبه }ساعت 10:00قبل از ظهر هفت اسد در آمریت تدارکات منزل دوم تدویر می گردد.

More tenders

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ - ۷:۴۸
Background image

تهیه و تدارک (2) دو نوع تیل پطرول و دیزل

اعلان تدارکاتی

{آمریت تدارکات وزارت امور شهداء و معلولین} از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک (2) دو نوع تیل پطرول و دیزل مورد ضرورت مرکز وزارت . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ - ۱۵:۲
Background image

تدارکاتي اعلان

د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د تدارکاتو آمریت ټولو په شرایطو برابر دواطلبانو ته بلنه ورکوي، د داوطلبۍ پروسه چي په شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د ۱۴۰۱ لمریز مالي کال لپاره د دوو . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۹:۴۵ کابل
Background image

د معلوماتي ټکنالوژي 18 قلم داوطلبي اعلان

د معلوماتي ټکنالوژي 18 قلم داوطلبي اعلان

Back to tenders