مقالات معلولیت

 

 

مقالات معلولیت

داونلود فایل

 

 

د یتیم د کفالت او پالنې فضیلت

معلولیت، نباید سبب محرومیت گردد!

 

برای دانلود کلیک نمائید

برای دانلود کلیک نمائید

برای دانلود کلیک نمائید

 

معلولیت و عوامل آن

برای دانلود کلیک نمائید

 

معلولیت محدودیت نیست

برای دانلود کلیک نمائید

 

انواع معلولیت و پیامدهای آن

برای دانلود کلیک نمائید

 

معلولیت؛ فرصت ها، چالش ها و راهکارها

برای دانلود کلیک نمائید

  تأثیرگزاری فقر بالای صحت روانی اشخاص دارای معلولیت

برای دانلود کلیک نمائید

  کار و معلولیت برای دانلود کلیک نمائید
  معلولیت ذهنی چی را گویند؟ برای دانلود کلیک نمائید
  روز جهانی معلولین چرا برگزار میشود؟ برای دانلود کلیک نمائید
 

یک زن معلول توانمند در هرات ۹ جلد کتاب نوشته است

برای دانلود کلیک نمائید
  بررسی معضل طرد اجتماعی معلولین در افغانستان برای دانلود کلیک نمائید